fbpx
Kedves Érdeklődő!
Ma (csütörtök) 20,00 órától karbantartás miatt weboldalunk nem elérhető.
Kérünk látogass vissza néhány óra múlva vagy keresd kollégáinkat az info@alfakapos.hu e-mail címen.

Milyen állások várnak rád emelőgépkezelőként?

Szeretnéd megtudni milyen állások és mekkora fizetés vár rád, ha elvégzed emelőgépkezelő tanfolyamunkat? Cikkünkből megtudhatod mindezeket. Tarts velünk!

 

Mi az az emelőgép?

Az emelőgép terhek emelésére, vagy süllyesztésére, esetleg kisebb távolságra szállítására szolgáló gép. Az egyszerű emelőgépek a terhet csak függőleges irányban mozgatják.

Az emelőgépeket mind az ipar, a mezőgazdaság, építkezések és a közlekedés területén is használják.

 

Hova vezethető vissza az emelőgépek története?

Meglehet, hogy történetük korábbra nyúlik vissza, de azt tudjuk, hogy az ókori görögök templomaik építéséhez már használtak darukat. A templomok építőkövein látható hornyokból megállapítható, hogy ezeket – kézi erővel hajtott – daruval emelték a helyükre.

Később ezt a rómaiak továbbfejlesztették. A legnagyobb római daru segítségével négy ember 3000 kg tömegű terhet tudott felemelni. Az ókori egyiptomi módszerhez képest – ahol közvetlen emberi erővel cipelték a nehéz kőtömböket – egy ilyen római daru hatvanszoros könnyebbséget jelentett.

 

Emelőgép naplója

Manapság már ritkábban van szükség emberi erőre, hiszen a legtöbb esetben gépekkel dolgozunk. Viszont dokumentálnod kell az eseményeket. Ha emelőgéppel dolgozol, nap mint nap használnod kell az emelőgép naplóját:

 • Köteles leszel figyelembe venni az emelőgép naplójába az előző műszak alatt beírt bejegyzéseket és ellenőrizni az esetleges hiányosságok megszüntetését.
 • Minden műszak megkezdése előtt meg kell vizsgálnod az emelőgép biztonságát érintő berendezések hatékonyságát. Ha hiányosságot vagy rendellenességet tapasztalsz, azt köteles leszel felettesednek jelenteni, valamint az emelőgép naplójába bejegyezni.
 • Ha olyan rendellenességet vagy hibát észlelsz, amely veszélyezteti az emelőgép, illetőleg a körülötte dolgozók biztonságát, köteles vagy a terhet azonnal lerakni és az emelőgépet leállítani. A hibát jelenteni kell az üzemeltetőnek haladéktalanul és az emelőgép naplójába be kell vezetni.

 

Könnyű elhelyezkedés

Az emelőgépkezelő szakma az építő és anyagmozgató gépkezelő csoportba tartozik.

Érdemes emelőgépkezelőnek tanulni, mivel munkaerőhiány van ebben az ágazatban, így könnyű az elhelyezkedés, és a fizetésekre sincs panasz. Ráadásul a tanfolyam is rövid idő alatt elvégezhető.

Viszont ha emelőgépkezelő szeretnél lenni, munkád során be kell tartanod az előírásokat.

 

Az emelőgépkezelőre vonatkozó előírások

Az emelőgépkezelő pontos figyelmet igénylő szakma. Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló rendelet meghatározza az emelőgép kezelőre vonatkozó előírásokat, melyek nagyvonalakban a következők:

 • Az emelőgép üzembe helyezése előtt köteles meggyőződni arról, hogy annak szerkezetén nem tartózkodik senki.
 • Az emelőgépet csak a használati utasításban leírt módon szabad üzembe helyeznie.
 • Ha olyan hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal, amely az emelőgép biztonságos üzemeltetését veszélyezteti, az emelőgépet csak a hiányosságok vagy rendelleneségek megszüntetése után helyezheti üzembe.
 • Felelős a kötöző által alkalmazott teherfelvevő eszköz helyes megválasztásáért, a függesztés helyes módjáért, a kötöző/rakodó munkájáért, amennyire azt munkahelyéről megítélheti. Hiba esetén a kötözőt/rakodót utasítania kell annak azonnali megszüntetésére. Az emelést, illetve a szállítást csak akkor kezdheti meg, ha a felerősítés biztonságos és az emeléssel senkit nem veszélyeztet.
 • Nem végezheti az emelést addig, amíg a teher veszélyes körzetét az ott tartózkodó személyek el nem hagyják.
 • A terhet úgy kell először megmozdítani – emelni vagy süllyeszteni -, hogy az éppen csak elmozduljon eredeti helyzetéből, majd a mozgatást meg kell állítania. A terhet tovább emelni, illetve a süllyesztést folytatni csak akkor szabad, ha a felerősítés, az emelőmű fékjének működése rendben van, és a teher további mozgatása az emelőgép stabilitását nem veszélyezteti. A színpadi díszletváltozás során az emelés és süllyesztési művelet ez alól kivételt képez.
 • Az irányítótól kapott jelzés vagy utasítás végrehajtását köteles megtagadni, ha az ellentétes a jelen szabályzattal vagy használati utasítással, és/vagy megítélése szerint az balesetet vagy anyagi kárt okozhat.
 • Ha nem biztos benne, hogy egy tárgyat szabad-e megemelni, akkor köteles az emelőgép üzemeltetőjétől vagy az emelőgép ügyintézőjétől utasítást kérni.
 • A megemelt terhet csak olyan útvonalon és olyan magasságban szállíthatja, ahol a mozgás során az nem veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot.
 • Köteles üzem közben az emelőgép helyes működését figyelemmel kísérni.
 • Átalakítást nem végezhet az emelőgépen, javítást is csak a használati utasításban előírt mértékig.
 • Az emelőgépen végzett bármilyen javítási munka közben csak a karbantartást végzők vezetőjétől fogadhat el utasítást az emelőgép kezelésére.
 • Az emelőgép főkapcsolóját azonnal ki kell kapcsolnia energiaellátás zavara esetén, illetve, ha a vezérlőkapcsolóval a mozgatás nem állítható meg.
 • Villamos üzemű emelőgépet üzemszünet alkalmával le kell választani a hálózatról és a főkapcsolót kikapcsolt helyzetében biztonsági zárral le kell zárni. Ellenőrizni kell, hogy a leválasztás után feszültség alatt maradó részek nem okozhatnak-e tüzet. A kezelőhely fűtésének, szellőztetésének elektromos berendezései nem maradhatnak feszültség alatt.

 

Milyen terhet nem emelhetsz emelőgéppel?

 • amelyen személy tartózkodik, kivéve: a személy emelésére is alkalmas, illetve személytartóval rendelkező emelőgép;
 • amely tömegközéppontja emelés közben veszélyes mértékben eltolódik;
 • amely nem tartja meg a saját tömegét;
 • amely leerősített;
 • amely lefagyott;
 • amely beépített, kivéve, ha az emelőgépet erre a célra tervezték és gyártották;
 • amelyen más rögzítetlen tárgyak is vannak;
 • amelyhez más tárgyakat nekitámasztottak;
 • amely a teherfelvevő eszközt rongálja, illetve
 • amely tömege meghaladja az emelőgép, illetőleg a teherfelvevő eszköz teherbírását.

 

Mit kell tenned, ha elhagyod az emelőgépet?

Az emelőgép üzemeltetésének befejezésekor, vagy a munkaszünetek megkezdésekor, ha a kezelő az emelőgépet elhagyja, az alábbi intézkedéseket kell megtennie:

 • a terhet és a merev teherfelvevő eszközt biztonságosan le kell helyezni;
 • az emelőgépet a használati utasításban előírt helyzetbe kell hozni;
 • az emelőgép kezelőelemeit kikapcsolt állásba kell helyezni;
 • szabadban lévő emelőgépnél a szélterhelésből eredő elindulás vagy elmozdulás ellen védő biztosításokat fel kell helyezni;
 • a belső égésű motorral működő emelőgép esetén a motort le kell állítani;
 • az emelőgépet a használati utasításban üzemszünetre előírt állapotba kell hozni;
 • meg kell akadályozni, hogy az emelőgépet illetéktelen személy üzembe helyezhesse.

 

Emelőgépkezelő tanfolyamunkról

Tanfolyamunkkal 2-3 hónap alatt államilag elismert szakképesítést szerzel.

A képzés egyaránt tartalmaz elméleti és gyakorlati részt is. Két nagy követelménymodulból épül fel, ami nem más, mint a „Gépkezelők általános ismeretei”, valamint az „Emelőgépkezelők speciális feladatai”.

A részvételhez szükséged lesz a 8 általános meglétére, valamint a 18. életév betöltésére. Ezen kívül már csak szakmai alkalmasság igazolását kell kérned a foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosától.

Azon kevés felnőttképző cégek egyike vagyunk, ahol a hatósági vizsgát is azonnal leteheted, mivel ennek szervezését is vállaljuk. Így, ha belevágsz a tanfolyamba, hamar gépkezelői jogosítványt is tudsz szerezni!

Ne feledd, nálunk részletfizetést is igényelhetsz!

 

Az emelőgépek fajtái

Az idők folyamán sokféle, az adott feladathoz megfelelő emelőgépet alakítottak ki. Amíg régen az emelést kézi-, és állati erővel oldották meg, később már a víz, majd a gőz erejét is igénybe vették. Most pedig már villamosenergia, vagy belső égésű motor hajtja a ma ismeretes profi emelőgépeket.

Az emelőgép gépcsaládba tartozó bármely géptípus kezelési jogosultsága megszerezhető a tanfolyamunk elvégzése után. Viszont, a targoncák nem tartoznak ide.

 • 1. Emelőgépek (kivéve targonca)
 • 1.1. Mobil emelőgépek
 • 1.1.1. Gépjármű emelő-hátfalak /4213/
 • 1.1.2. Mobil szerelő állvány /4221/
 • 1.1.2.1. Reptéri catering jármű /4221/
 • 1.1.3. Mobil szerelő kosár /4223/
 • 1.1.4. Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű /4224/
 • 1.1.5. Konténeremelő /4374/
 • 1.1.6. Autódaru /4411/
 • 1.1.7. Lánctalpas daru /4431/
 • 1.1.8. Járműre szerelt daru /4451/ = önrakodó daru = KCR daru
 • 1.2. Helyhez kötött üzemű emelő gépek
 • 1.2.1. Híddaru, futódaru
 • 1.2.2. Bakdaru
 • 1.2.3. Portáldaru
 • 1.2.4. Úszódaru
 • 1.2.5. Toronydaru
 • 1.2.6. Födémdaru
 • 1.2.7. Ablakdaru
 • 1.2.8. Konzoldaru
 • 1.2.9. Forgódaru
 • 1.2.10. Árbocdaru
 • 1.2.11. Emelő asztal
 • 1.2.12. Függőlegesen vezetett fülkéjű, építési személy- és teherfelvonók
 • 1.2.13. Emelőállvány, oszlopos kúszó munkaállvány
 • 1.2.14. Függesztett rendszerű, mozgó munkahíd
 • 1.2.15. Építési teheremelő
 • 1.2.16. Felrakó gép
 • 1.2.17. Gépi hajtású csörlő
 • 1.2.18. Hídvizsgáló
 • 1.2.19. Járműemelő
 • 1.2.20. Körülkerített emelőterű emelő-berendezés
 • 1.2.21. Ollós emelőállvány
 • 1.2.22. Parkoló emelő
 • 1.2.23. Színpadtechnikai emelő-berendezés
 • 1.2.24. Szintkülönbség kiegyenlítő
 • 1.2.25. Vasúti emelő /Emelőoszlop/
 • 1.2.26. Villamos emelődob
 • 1.2.27. Villamos futómacska

 

Társszakmák

Ha érdekelnek a gépkezelő szakmák, less rá Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő-, valamint Targoncavezető OKJ-s tanfolyamunkra is.

Földmunkagép kezelőként nagytömegű föld mozgatásával járó műveletek elvégzése a feladat, valamint az ehhez használt gépek, berendezések üzemeltetése, kezelése.

A targoncavezető fő feladata pedig az anyagmozgatás, a termékek egyik helyről a másikra mozgatása. Korábbi cikkünkből bővebb leírást találsz róla.

OKJ-s végzettséget szerzett hallgatóink, külföldi munkavállaláshoz szükséges Europass bizonyítvány-kiegészítőt igényelhetnek.

 

Ha más képzések is érdekelnek

Ha más tanfolyamok is érdekelnek, nézz szét nálunk egészségügyi, számítógépes, munkavédelmi, ingatlanszakmai, kereskedelmi, pénzügyi és ügyviteli, valamint vendéglátói és idegenforgalmi képzéseink között.

Színvonalas, folyamatosan bővülő tanfolyamaink tantermi-, online-, levelező-, valamint távoktatással végezhetők el. Elméleti és gyakorlati képzések is megtalálhatók rendszerünkben.

Legtöbb képzésünk néhány hónap alatt teljesíthető.

 

Tudtad? Egy kis érdekesség!

Az emelőgépkezelő köteles minden mozgás megkezdése előtt hangjelzéssel figyelmeztetni az emelőgép hatókörzetében tartózkodókat, ha van az emelőgépen hangjelző készülék.

 • egy rövid jel: figyelmeztetés az egyes munkaműveletek megkezdése előtt
 • két rövid jel: ha az utasítás nem egyértelmű, vagy a terhet nem lehet biztonságosan mozgatni
 • folyamatos jel: veszélyhelyzet

 

Meghoztuk a kedved az emelőgépkezelő szakmához?

Ha úgy érzed ez az a szakma, amit Neked találtak ki, várunk szeretettel tanfolyamunkon.

Csak regisztrálj honlapunkon és mi mindenben segítségedre leszünk.

 

 

Forrás: Wikipedia

Képek: Unsplash

Kiskó Anikó

További bejegyzések