Adatvédelem

Alább tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Társaság neve, címe: Alfa Kapos Képző Központ Kft., 7400 Kaposvár, Zárda u. 13. 3. em. 2.a.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a)      a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

b)     a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c)      az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d)     Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e)      a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f)      megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a)      az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

b)     egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

c)      illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. Kik vagyunk?

A Társaságunk neve: Alfa Kapos Képző Központ Kft.

A Társaságunk székhelye: 7400 Kaposvár, Zárda utca 13. 3. em. 2. ajtó.

A Társaságunk telephelye: 7400 Kaposvár, Zárda u. 13. 3. em. 2.a.

A Társaságunk honlapja: www.alfakapos.hu

Postacímünk: 7400 Kaposvár, Zárda utca 13. 3. em. 2. ajtó.

Telefonszámunk: +36/82/419-910

E-mail címünk: info@alfakapos.hu

Adószámunk: 13536950-2-14 

Cégjegyzékszámunk: 14-09-320928

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Kamarai tagságunk: Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Társaságunk tevékenységét engedélyező hatóság neve és az engedély száma (amennyiben erre szükség van jogszabály alapján a tevékenység folytatásához): Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal. E-001308/2015

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
– Székhely: 1144 – Budapest, Ormánság u. 4.
– Adószám: 14571332-2-42
– Weboldal: https://tarhely.eu/

Hetzner Online GmbH
– Székhely: Industriestr. 25 91710 Gunzenhausen, Deutschland
– Weboldal: www.hetzner.de

Az általunk kezelt adatok:

A weboldalunk látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, vagy bejelentkezni szeretnének.

A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@alfakapos.hu e-mail, illetve a 7400 Kaposvár, Zárda u. 13. 3. em. 2.a. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Az általunk kezelt adatok részletes tájékoztatóját az 1-es számú függelékünk tartalmazza.

3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Opera, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Statisztikai célú sütik:

A statisztikai célú sütik segítenek az Alfa Kapos Képző Központ Kft. részére megérteni, hogy a látogatók miként használják a www.alfakapos.hu weboldalt. Ehhez névtelen adatokat gyűjtenek a weboldal látogatóiról a szolgáltatásunk hatékony növelése érdekében.

Marketing célú sütik:

A marketing célú sütiket a weboldalak látogatóinak nyomon követésére használjuk azzal a szándékkal, hogy releváns hirdetéseket jelenítsünk meg felhasználóink számára. Ezáltal lehet weboldal értékesebbek a harmadik fél hirdetői számára.

Besorolással nem rendelkező sütik:

A besorolással nem rendelkező sütik, amelyek a weboldal megfelelő működéséhez és az ahhoz tartozó szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenek.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/,
az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

4. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 15 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

5. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében külön-külön adhatja meg, illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 5 napos határidővel vállaljuk.

6. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk.

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Társaságunk a személyes adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – szakmai partnereket, ún. adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek az Alfa Kapos Képző Központ Kft. megbízásából tevékenykednek.

Az adatfeldolgozói tevékenységét a megbízásnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni minden partnerünk. Az érintettel szemben a Társaságunk felel az adatfeldolgozó által okozott kárért.

Az adatfeldolgozó partnereket Társaságunk gondosan választotta ki, akik megfelelő műszaki és szervezési intézkedésekkel gondoskodnak arról, hogy az Ön adatainak kezelése megfeleljen a hatályos adatvédelmi előírásoknak, valamint az Ön jogainak védelme biztosítva legyen. A partnerek az átadott személyes adatokat nem használhatják fel saját üzleti célra, és az adatokat nem adhatják át harmadik felek részére.

Adatfeldolgozó igénybevételére, például marketing akciók lebonyolítása során, képzés iránt érdeklődők megkeresésekor, vagy Társaságunk képzésein résztvevő személyek adatainak feldolgozásakor (pl. toborzás, képzési szolgáltatások nyújtása, marketing ügynökség, IT szolgáltatás) kerülhet sor.

Az adatfeldolgozók adatait, az Alfa Kapos Képző Központ Kft. (mint adatkezelő), adatfeldolgozói nyilvántartása tartalmazza.

7. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

8. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény

9. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.alfakapos.hu/adatvedelem.html weboldalon történik.

Hatályos: 2018. év május hónap 25. napjától

 

1-es számú függelék (Amennyiben a kezelt adatok körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.)

Az Alfa Kapos Képző Központ Kft. által kezelt adatok

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés céljaJogalapKezelt adatokIdőtartamNyilvántartási szám
Honlap látogatása
Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok.
Társaságunk jogos érdekeIP cím
a látogatás időpontja
a meglátogatott aloldalak adatai,
az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa
az Ön által használt informatikai eszköz típusa
50 hónap01/2018/AK
Regisztráció a honlapon
Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.
hozzájárulásvezeték- és keresztnév, irányítószám, település, utca/házszám, telefonszám, e-mail cím, a regisztráció dátuma és időpontja, a regisztráció típusa (érdeklődés, jelentkezés), a választott képzés megnevezése, a regisztrációkor kapott „Kaposkód” születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához)a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig02/2018/AK
Hírlevél szolgáltatás
Cél: kapcsolattartás,
Önt új akciókrólúj és régi képzéseinkről értesítjük.
hozzájárulásteljes név, e-mail cím, születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához) egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stb.hírlevélről történő leiratkozásig03/2018/AK
Direkt marketing szolgáltatás
Az Ön érdeklődési körének, keresési szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk szervezett képzésekről és nyújtott szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk.
hozzájárulásteljes név, születési időpont (16 vagy 18 életév betöltésének igazolásához), e-mail cím, telefonszám (nem kötelező), egyéb, nem kötelezően megadandó adatok, pl. érdeklődési kör, lakhely, stbdirekt marketing szolgáltatásról leiratkozásig04/2018/AK
Ügyintézés, panasz
észrevételre, panaszra válaszadás
jogi kötelezettségteljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet 5 évig05/2018/AK

 

Cookiebot.com dinamikus tájékoztató:

10. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KÖZÖS ADATKEZELÉSRŐL

Tájékoztató az Alfa Kapos Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Zárda utca 13. 3. em. 2. ajtó. ), és a Hunter Hawk Kft. (székhely:7400 Kaposvár, Kossuth Lajos utca 12. fsz/1), Kapos Bróker Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Zárda utca 13. 3. em. 2. ajtó. ) és a SPIRIT BEAUTY Kft.(székhely: 7400 Kaposvár, Zárda utca 13. 3. em. 2. ajtó. ) a továbbiakban együttesen mint adatkezelők között kötött közös adatkezelésről szóló megállapodás lényegéről az Általános Adatvédelmi Rendelet (a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 26. cikkének megfelelően.

Adatkezelők  a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtik, és azokat nem kezelik a célokkal össze nem egyeztethető módon és közösen határozzák meg az adatkezelés céljait és eszközeit.

Az adatkezelés jogalapja az érintettek kifejezett írásbeli hozzájárulása.

Az adatkezelők által végzett adatkezelési tevékenység különösen az érintettek által önkéntesen megadott személyes adatok gyűjtése, az érintett hozzájárulásának beszerzése, a gyűjtött személyes adatok rögzítése, tárolása, felhasználása a fenti adatkezelési célok érdekében.

Az adatkezeléssel érintett személyek az adatkezelők által közösen üzemeltetett honlapra feljelentkező, oda regisztráló érdeklődők.

A kezelt adatok kategóriái az érintettek honlapra fellépése, regisztrálása során rögzített személyes adatok.

Felek az érintettek személyes adatait az érintettek személyes adatok törlésére irányuló kifejezett írásbeli nyilatkozatáig kezelhetik és tárolhatják.

Az érintettek bármelyik adatkezelő vonatkozásában és bármelyik adatkezelővel szemben gyakorolhatják az Általános Adatvédelmi Rendelet szerinti jogaikat.

Az adatkezelők az érintettől érkezett megkeresések teljesítése céljából közös kapcsolattartóként a Alfa Kapos Kft-t jelölik meg (levelezési cím: 7400 Kaposvár, Zárda u. 13. 3. em. 2.a.; telefonszám: +36/82/419-910; e-mail cím: info@alfakapos.hu).