fbpx

Product Owner képzés

Legyél Te az, aki  képviseled az ügyfelet, meghatározod a termék funkcióit és választ adsz a csapatnak a termékkel kapcsolatban felmerült kérdésekre. Gyakorlati példákon sajátítsd el többek között az agilis és a Scrum módszertanokat, ezek felépítését, szerepköröket, artifactokat, eszközöket, termékfejlesztést.

Oktató:

Tóth Árpád

[tba_ribbon]
[tba_icon_list_display]
[tba_icon_list_display]

Product Owner képzés

Egy agilis szervezetben a Product Owner a termék teljesítőképességéért felel. Vagyis ahhoz, hogy az adott termék megfelelő módon működjön, sőt egyáltalán létrejöjjön, a Product Owner feladata és felelősségi köre nagyon széles skálán mozog.

Áttekintés:

Hogyan épül fel a(z) Product Owner képzés?

1. Agilis alapelvek

 • Az agilis fejlesztés rövid története
 • Az adaptív és prediktív fejlesztési megközelítések különbsége
 • Agilitás vs Vízesés modell
 • Termékfejlesztés VUCA környezetben
 • Az agilis kiáltvány 4 pontja
 • Az agilis kiáltvány 12 alapelve
 • Hogyan sajátítsuk el az agilis gondolkodást – agilis értékek
 • Keretrendszerek és módszertanok: Scrum, Kanban, XP, Lean

2. Bevezetés a Scrum keretrendszerbe

  • Mi köze a szoftverfejlesztésnek a rögbihez?
  • A Scrum 3 tartóoszlopa
  • Scrum szerepkörök: Product Owner, Scrum Master, Fejlesztő csapat
  • A kiváló Scrum Master kvalitásai
  • Az ideális Fejlesztő csapat adottságai
  • A elsőrangú Product Owner készségei

  3. A termékvízió megalkotása

  • Bevezetés a Service Designba
   • Service Design alapelvek
   • Service Design eszközök
    • Customer Journey Map
    • Hogyan alkossunk Personát
    • Forgatókönyvek és szakaszok
    • Prototípusok
  • Business Model Canvas és Lean Canvas

   4. Scrum munkaanyagok

    • A termék backlog
    • Agilis Roadmap
    • Saga, Epic, User Story
     • INVEST és SMART
     • Acceptance criteria
     • Definition of Done, Definition of Ready
    • Sprint backlog
    • Backlog menedzsment eszközök (Asana, Trello)
    • Inkrementum

    5. Scrum ceremóniák

     • Backlog refinement
      • Becslési technikák
     • Sprint tervezés
     • Daily Scrum
     • Sprint review
     • Sprint retrospective

     6. Agilis metrikák

      • Hogyan kerüljük el a rakomány kultuszt: a Kobra hatás
      • A fejlesztési folyamat metrikái
       • Sprint velocity
       • Burnup, burndown
      • A termék metrikái
       • Net Promoter Score
      • Metrikák a priorizáláshoz
       • Value Score Card
      • Objectives and Key Results (OKRs)
      • Evidence Based Management és a 4 kulcs érték

      7. Agilitás a szervezetben

        • Stakeholder menedzsment
        • Elvárások kezelése
        • Stakeholder Canvas
        • Stakeholder kommunikációs terv

        8. Agilitás a gyarkorlatban

        • Hogyan csinálja a Spotify?
         • Release management, Release trains, Feature toggles
        • Agilitás vs Zombi Scrum
        • Product Owner Portfolio
        • Hogyan legyél sikeres egy Product Owner interjún

        Mi a Product Owner feladata?

        A Product Owner a termékmenedzsment és a projektmenedzsment feladatait vegyíti.

        Mivel ő felel a termék piaci teljesítményéért, ezért széleskörű ismeretekre és bizalomra van szüksége. Képesnek kell lennie ismerni a piaci igényeket, ezáltal az üzleti gondolkodás, a termékben rejlő lehetőségek ismerete, ezek gyors felismerése fejlesztői tudás nélkül. Különösen fontos feladata a termék fejlesztése úgy, hogy a kapcsolódó szereplőket a üzleti cél megvalósulásáért a lehető legjobban igyekszik motiválni, agilis módszertanokkal.

        Miért nagy a szerepe?

        A Product Ownernek kiemelkedő szerepe van Scrum master szerepkörök közül, hiszen ő a termék tulajdonosa, azaz ő ismeri a legjobban. Döntéseit úgy hozza meg, hogy azok a lehető legjobbak legyenek, az ügyfél megelégedésére. Ő az, aki hidat képez a fejlesztők és az ügyfél, azaz a műszaki terület és az üzlet között. Ezért a döntések során fel kell ismernie az ügyfél lehetséges igényeit, ezzel optimalizálva és priorizálva a feladatokat, amelyek akár percről percre változhatnak. Munkája lehet aprólékos, hiszen minden felvetődő kérést körbe kell járnia, mind az ügyfél mind az őt körülvevő csapat részéről azért, hogy a termékből az igényeknek megfelelően, a lehető legjobbat lehessen kihozni.

        A célok maximális elérése érdekében

        • kommunikál

        • figyel

        • vizionál

        • gyorsan reagál

        • dönt

        • irányít

        • határokat húz

        • priorizál

        A folyamat

        A Product Owner jól kommunikál. Ez az alapja annak, hogy a későbbi döntései megfelelőek legyenek. Figyelmesen meghallgatja az érveket, majd ezek tükrében vizionálja a termékkel kapcsolatos lehetséges igényeket. Ehhez döntést hoz, és irányít, valamint meghúzza azokat a határokat, amelyeken belül kell a célt elérni. Ahhoz, hogy ez igazán működjön, folyamatos Product Backlog szükséges.

        Nem elég, ha egy termék a lehető legjobb az ügyfél részére, a legfontosabb, hogy annak a megtérülése legyen a lehető legjobb. Ezért tisztában kell lennie a piaci igényekkel. Éppen ezért a Product Owner munkája nem fejeződik be a termék átadásával, hanem azt folyamatosan figyelnie, az igényeknek megfelelően fejleszteni, formálni, értékelni, kísérni kell.

        Egy sikeres Product Owner fő feladata, hogy a termék értéke folyamatosan magasan legyen mind az ügyfél, mind a felhasználok részére.

        Miért kritikus a Product Owner szerepe?

        Az agilis módszertan bevezetése mérhető mértékű hatékonyságot eredményez. Azaz, ha egy agilis projekt hatékonyságát növelni szeretnénk, akkor szükséges a projektmenedzsment alkalmazása. Mivel a Procuct Owner az, aki meghatározza az irányt, a nagy egészből pedig prioritás szerinti feladatlistát állít elő, ezért az ő szerepe és felelőssége hatalmas a projekt életében.

        product-owner.jpg

        Miért kell vizionálni?

        A megrendelő és ezáltal a leendő felhasználók sok esetben nem tudják elmondani, hogy pontosan mit várnak egy adott terméktől. Ráadásul az idő múlásával ezek változni, formálódni fognak. Emiatt nagy a bizonytalanság, és ezt a bizonytalanságot kezelni kell. Az egyeztetések, jó kommunikáció, a vizionálás nem elhanyagolható tényező.A Product Ownernek kell meghatároznia a termékről egy lehetséges jövőképet. Ehhez ismernie kell a leendő felhasználókat, azaz a célcsoportot és ismernie kell a lehetséges igényeiket is. Ehhez piackutatásra, versenytárs és felhasználó elemzésre is szükség van. Ezután visszajelzést tud adni az ügyfél számára, hogy az adott termék mennyire lesz értékes, mennyire lesz rá igény.

        Fókuszáljunk a lényegre

        Általában több igény merül fel, mint ami megvalósítható, vagy mint amire szükség van. Az agilis projektek alapja, hogy optimalizálunk. Azaz meg kell találni a lényeget, majd azt megfelelő prioritásban véghez vinni. Fontos tényező a leendő termék vizsgálata a cég profiljában: beleillik-e, nem lesz-e saját maga versenytársa.

        A projekt haladása

        Akkor lehet jó döntéseket hozni, ha látjuk a folyamatot. Azt, hogy honnan hová jutunk, és ehhez mire van szükség, mindez mennyi és milyen munkát, milyen erőforrásokat igényel. Ahhoz, hogy minden a legjobb úton haladjon, a projekt folyamán újra és újra szükséges ezek felmérése. Hiszen a termék tervezése, előállítása majd használata során más és más folyamatok zajlanak, más feladatokra lesz igény.

        Legyünk egy hullámhosszon!

        Nem könnyű egy fejlesztő csapat és egy megrendelő közötti szakadékot áthidalni. A Product ownernek viszont pontosan ez az egyik legfőbb feladata. Egy sikeres szakember be tudja vonni a fejlesztőket, ehhez persze a scrum csapatot megfelelő agilis módszerekkel kell a közös cél fel irányítani.

        A Product Owner feladatai a termék elkészülte és felfutása közben

        A Product Ownernek folyamatosan kísérnie kell a projektet.

        Visszajelzések

        A folyamatos visszajelzések szerinti finomítások és az elkövetkező időszakok feladatait mind fel kell vázolnia a csapatnak, majd együtt ki kell találniuk a folytatást.

        Igények

        Emellett a felhasználók és a megrendelő igényeit is figyelembe kell vennie, és ismernie kell a piaci változásokat is ahhoz, hogy a lehető legnagyobb üzleti termék jöhessen létre a segítségével.

        Monitorozás

        A termék figyelemmel kísérésébe beletartozik az is, hogy a terméket teljesen átlátva képes legyen eldönteni, hogy melyek azok a funkciók amik még hiányoznak, és melyek azok a meglévő funkciók, amikre már nincs szükség.

        Chief Product Owner

        Lehet egyszerre több Product Owner egy projektben, mert lehet olyan termékportfólió, ahol egyszerre több csapatra van szükség. Ilyen esetben a Product Ownereknek egymással is tartani kell a kapcsolatot. Ilyen esetben van egy Chief Product Owner is, aki összefogja az egész projektet.

        product-owner.jpg

        Milyen a jó Product Owner?

        Ha igazán jó Procut Owner szeretnél lenni, akkor elsősorban jó asszertív kommunikációs képességek és a megbízhatóság legyen a 2 legfőbb erényed. Ahhoz, hogy jó döntéseket hozhass és a megfelelő irányt meg tudd mutatni, határozottnak, széles látókörűnek kell lenned. A folyamatok megfelelő átlátásához a rendszerszemlélet elengedhetetlen.

        Agile tagként tisztában kell lennie az agilis módszertannal és szükséges alkalmaznia az agilis eszközöket.

        Miről szól a tanfolyam?

        A Product Owner tréningen az agilis módszertanok és a scrum események, artifactok és eszközös bemutatása, gyakorlati példákon keresztül.

        Kinek ajánljuk a Product Owner képzés elvégzését?

        A tanfolyamot ajánljuk:

        • fejlesztőknek akik szeretnék a karrierjüket a termék oldalon folytatni;
        • projektmenedzsereknek és üzleti elemzőknek akik szeretnének elmélyülni az agilis működés világában;
        • vezetőknek akik szeretnék meghonosítani az agilitást a saját szervezetükben;
        • karrierváltóknak, akik szeretnének Product Ownerként elindítani a karrierjüket.

        Becsült időtartam:

        • 4 hetes képzés, heti 2 alkalom
        • március 8 - április 10.
        • 18:00 - 20:00

        1. Agilis alapelvek

        • Az agilis fejlesztés rövid története
        • Az adaptív és prediktív fejlesztési megközelítések különbsége
        • Agilitás vs Vízesés modell
        • Termékfejlesztés VUCA környezetben
        • Az agilis kiáltvány 4 pontja
        • Az agilis kiáltvány 12 alapelve
        • Hogyan sajátítsuk el az agilis gondolkodást - agilis értékek
        • Keretrendszerek és módszertanok: Scrum, Kanban, XP, Lean

        2. Bevezetés a Scrum keretrendszerbe

         • Mi köze a szoftverfejlesztésnek a rögbihez?
         • A Scrum 3 tartóoszlopa
         • Scrum szerepkörök: Product Owner, Scrum Master, Fejlesztő csapat
         • A kiváló Scrum Master kvalitásai
         • Az ideális Fejlesztő csapat adottságai
         • A elsőrangú Product Owner készségei

         3. A termékvízió megalkotása

         • Bevezetés a Service Designba
          • Service Design alapelvek
          • Service Design eszközök
           • Customer Journey Map
           • Hogyan alkossunk Personát
           • Forgatókönyvek és szakaszok
           • Prototípusok
         • Business Model Canvas és Lean Canvas

          4. Scrum munkaanyagok

           • A termék backlog
           • Agilis Roadmap
           • Saga, Epic, User Story
            • INVEST és SMART
            • Acceptance criteria
            • Definition of Done, Definition of Ready
           • Sprint backlog
           • Backlog menedzsment eszközök (Asana, Trello)
           • Inkrementum

           5. Scrum ceremóniák

            • Backlog refinement
             • Becslési technikák
            • Sprint tervezés
            • Daily Scrum
            • Sprint review
            • Sprint retrospective

            6. Agilis metrikák

             • Hogyan kerüljük el a rakomány kultuszt: a Kobra hatás
             • A fejlesztési folyamat metrikái
              • Sprint velocity
              • Burnup, burndown
             • A termék metrikái
              • Net Promoter Score
             • Metrikák a priorizáláshoz
              • Value Score Card
             • Objectives and Key Results (OKRs)
             • Evidence Based Management és a 4 kulcs érték

             7. Agilitás a szervezetben

               • Stakeholder menedzsment
               • Elvárások kezelése
               • Stakeholder Canvas
               • Stakeholder kommunikációs terv

               8. Agilitás a gyarkorlatban

               • Hogyan csinálja a Spotify?
                • Release management, Release trains, Feature toggles
               • Agilitás vs Zombi Scrum
               • Product Owner Portfolio
               • Hogyan legyél sikeres egy Product Owner interjún

               Mennyit kereshetsz ezzel a szakmával Magyarországon?

               (havi bruttó átlagbér)

               200 000 HUF
               (minimálbér)
               600 000 HUF
               1 000 000 HUF
               1 300 000 HUF
               Forrásaink: fizetesek.hu, glassdoor.com.

               Kitől fogsz tanulni?

               Tóth Árpád

               Product Owner

               Jelenleg egy online sportfogadással foglalkozó svéd cég applikációjának fejlesztésével foglalkozik, amely az amerikai és kanadai piacon van jelen.
               • 18+ év szakmai tapasztalat, amelyből már 9 éve dolgozik Product Ownerként hazai és nemzetközi környezetben egyaránt
               • 3 évig a dán Telenor transzformációs projektjén dolgozott Koppenhágában
               • A Telenoron kívül olyan nagyvállalatok termékeivel dolgozott mint a Siemens vagy az Ericsson
               • Az Óbudai Egyetemen két félévben is tartott agilis és scrum képzést a hallgatóknak
               • 4 éve foglalkozik nyilvános beszéddel a Toastmasters-nél és 3 éve vezetői pozíciót is tölt be itt (PR, Elnök)
               • Cégen belül számos alkalommal az agilis működés alapjait oktatta az új belépők számára
               • Professional Scrum Product Owner I és Professional Scrum Master I minősítéssel rendelkezik

               Pillants bele!

               Szívesen megnéznéd miről is szól a Product Owner képzés? Pillants bele oktatónkkal készült videóba!

               Képzési adatok

               A választott képzés Product Owner képzés

               Csoport(ok) *

               Személyes adatok Kérjük, hogy a személyi igazolványban szereplő adatok alapján töltse ki az alábbi űrlapot!

               *

               Nagyon jó választás!

               2022.november 1. 20:00-ig rendszerkarbantartást végzünk, ezért egy kis türelmet kérnénk Tőled. 🙏

               Cserébe Magyarország legmodernebb tanulói felületét kapod kézhez. 🔥

               Töltsd ki az adataid, és szólunk amint nekiugorhatsz a tanulásnak!