Pedagógiai asszisztens szakképesítés online képzés

Jelentkezz most!

Új típusú képzéseinkkel államilag elismert bizonyítványt szerezhetsz!

Részletekben is fizethetsz!

Pedagógiai asszisztens szakképesítés online képzés elvégzésével naprakész tudást szerezhetsz.

Képzés ára:

179 000 Ft

Képzés típusa:

Szakképesítés, Szakképesítés (online), Szakképesítés (távoktatás)

Szükséges iskolai végzettség:

érettségi

Kiválasztott város:

Ha jelentkezni szeretnél, vagy további információkra vagy kíváncsi, akkor válassz az alábbi városok közül!

Ismerkedj meg Pedagógiai asszisztens képzésünkkel!

Pedagógiai munkatárs – Pedagógiai asszisztens képzésünket sikeresen teljesítve, képes leszel szociális problémák felismerésére, pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismereteket alkalmazni, együttműködni más szakemberekkel, konfliktusok felismerésére és megoldásra, adekvát kommunikációra, nevelési/oktatási feladatok értelmezésére, a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére, differenciált bánásmód alkalmazására, a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, tevékenységek, tanórák eszközeinek előkészítésére, rendezvények, programok, szabadidős tevékenységek szervezésére, pontos, következetes munkára, módszeres munkavégzésre, ügyeleti feladatok ellátására, olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértésére, írására, információk gyűjtésére, általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazására, illetve a fontos szakmai, etikai szabályok betartására, szakmai értékek képviseletére.

A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb /gyermeknevelő, gondozó/ intézményben foglalkoztatott – pedagógiai, pszichológiai ismeretekkel rendelkező – szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Képes a programok megszervezéséhez szükséges források előteremtésére, mozgósítja a szülőket. Ismeri az óvodai, iskolai kirándulás és az erdei iskola, tábor előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának lépéseit. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását.

Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Felismeri az egyes gyógypedagógiai csoportokat, fogalmakat és bekapcsolódik az SNI-s gyermek fejlesztő foglalkozásaiba.

Önállóan, de a pedagógus iránymutatása alapján végzi munkáját. Szakmailag magas szintű ismeretekkel rendelkezik az egészséges táplálkozás általános szabályairól. Széleskörű ismeretekkel rendelkezik az óvodai, iskolai programok és a hozzájuk kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékek terén.

Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A tudásalapú társadalmakban a pedagóguspálya és a körébe tartozó pedagógiai munkát segítő pályák egyre inkább felértékelődnek. Jelenleg a pedagógiai munka a társadalmi érdeklődés középpontjában áll.

Küldd el érdeklődésedet/jelentkezésedet, hogy mielőbb részt vehess tanfolyamunkon!

Miért válassz minket?

  • - több, mint 22 év tapasztalat a felnőttoktatásban
  • - garantáltan gyors és kedves ügyfélszolgálat
  • - több, mint 100.000 elégedett hallgató
  • - tanfolyamok országszerte, 35 városban
  • - tanfolyam indulások egész évben, különböző időpontokban
  • - magyar, családi vállalkozás
  • - folyamatos extra kedvezmények a jelenlegi és a végzett hallgatóinknak
  • - szakképzett, segítőkész oktatók
  • - online képzések
  • - részletfizetési lehetőség

HA JELENTKEZNI SZERETNÉL, VAGY TOVÁBBI INFORMÁCIÓKRA VAGY KÍVÁNCSI, AKKOR VÁLASSZ AZ ALÁBBI VÁROSOK KÖZÜL!

HA JELENTKEZNI SZERETNÉL, VAGY TOVÁBBI INFORMÁCIÓKRA VAGY KÍVÁNCSI, AKKOR KATTINTS AZ ONLINE GOMBRA!